SATẾ PHỞ HOT (SATAY CHILI)

Liên hệ

phở hot đã có satế, chất lượng thay lời cảm ơn. Không chất bảo quản. Không dùng phẩm màu.